Elveg, Vbase og nettverk erstattes av nye produkter

Kartverket har i flere år planlagt å erstatte produktene Elveg og Vbase med ett nytt produkt, Elveg 2.0. Det har vært flere utsettelser, men nå har leveransene av de gamle datasettene fra Kartverket stoppet opp. Som erstatning for Elveg har vi begynt å produsere veinett og nettverksdata basert på data fra NVDB, og har ukentlig oppdatering mot tidligere hver måned. Du finner de nye nedlastbare dataene under kategorien "Vegnett".

Har du tidligere lastet ned "ELVEG.zip", kan du nå enten laste ned "NVDB_Vegnett.zip" (ukentlig oppdatering basert på NVDB) eller "ELVEG2.zip" (Elveg 2.0 fra Kartverket, månedlig oppdatering). Laster du ned nettverksdata (rutbart veinett), har dette skiftet navn fra "ELVEG_Nettverk.zip" til "NVDB_Nettverk.zip". Datamodell og skjema for nettverksdataene har ikke endret seg.