Endringer i uttrekkstjenestene 20/4-2023

VBASE (vegsenterlinjer) er et nedlagt dataprodukt fra Kartverkets side og oppdateres ikke lenger. Vi slutter derfor å levere disse dataene i våre uttrekktjenester 20/4-2023. Dette gjelder tjenestene "AvansertUttrekk2", "3D Clip&Ship" og "StandardUttrekk". I stedet vil vi begynne å levere vegsenterlinjer fra arvtagerproduktet "NVDB Vegnett". Dataene som fjernes har i dag litt forskjellige navn i leveransene våre avhengig av format og sammenheng - de kalles VBASE, FKB_VBase, og FKB_Vegnett i forskjellige sammenhenger. De nye dataene vil navngis med "NVDB_Vegnett" i navnet.