Oppdatert NT for Desktop

På grunn av et forhold rundt locale/regionale innstillinger, var ett kjent, spesifikt ArcMap-menyelement blokkert av installert NT foir Desktop.
Dette er rettet, og ny subversjon 1.13.2 er lagt ut til nedlasting.