1. juni innføres FKB 5.0 i data og tjenester fra Geodata Online

Komplett distribusjon av FKB-data på versjon 5.0 fra Kartverket ser ut til å gå i henhold til opprinnelig plan. Du kan lese mer om hvilke tjenester og data fra Geodata Online som endres, her. Torsdag 1. juni endrer vi karttjenester og nedlastbare data til å benytte FKB 5.0. Mandag 5. juni endrer vi uttrekkstjenesten "AvansertUttrekk" til å levere FKB 5.0, og vi endrer fra SOSI versjon 4.5 til 5.0. Har du behov for tilgang til testdata eller -tjenester på den nye versjonen nå, ta kontakt med Geodata Support. Tjenester og data på gammel FKB-versjon vil være tilgjengelig i en overgangsperiode, men vil ikke bli oppdatert, og vil få nye adresser. Ta kontakt med Geodata Support for å få tilgang.