Status NT for ArcGIS Pro 3.1

Det viste seg at installasjon av versjon/plug-in av NT for Pro som vi la ut for nedlasting medførte at en ikke kunne opprette tjenestedefinisjon fra ArcGIS Pro. Dette på grunn av en endring i plug-in - håndtering i Pro.
Releasen ble i praksis trukket fra markedet etter dette, da nedlastbar fil ble fjernet, under forutsetning om rask fiks.

Vi skriver nå Pro-versjon 3.1.1, og Esri har ikke fikset feilen som fører til dette.

Vi ser på ytterligere tiltak for å få løst denne situasjonen.