GeoSOSI for FME 2023 er klar

GeoSOSI-versjon 4.1, med FME 2023-støtte, er klar. Som i versjon 4.0 er det foretatt noen SOSI-/FKB 5.0-tilpasninger og lagt til litt ny konfigurasjon for å legge håndtering av spesielle datasett.

Det er verdt å merke seg at 4.1-versjonen på FME 2022 (separat nedlasting) bare vil fungere på versjoner fra og med FME 2022.1.1. For tidligere FME 2022-versjoner, må fortsatt versjon 3.12 brukes. Ved behov for en slik versjon på grunn av praktiske hindre for å oppdatere lokal programvare eller produksjonsmiljø, ta kontakt.