NT 3DBygger for ArcGIS Pro er releaset

Endelig kan vi tilby NT 3DBygger for Pro. Det er relativt omfattende endringer på parametre og muligheter, så det oppfordres til å lese lesmegfil og brukerveiledning godt før en starter med 3D-bygging. Zip-fil med installerbar og støttedokumenter er nedlastbar fra geodata.no, for bruker som har abonnement og er tilordnet nødvendig GeodataOnline nedlastingsbruker.

Versjonen er utviklet basert på FKB Bygg 5.0-data, men FKB Bygg 4.6 vil kunne benyttes som kilde ved små endringer av konfigurasjonen. GDB er eneste støttede kildeformat, da vi anser Shape som mer og mer uaktuelt for slikt formål.

Vi ønsker å skifte ut mye av byggelogikken i arbeidet videre mot en versjon 4 og tar sikte på release av denne før årsskiftet.