GeoSOSI og FME 2023.1

Vi ber brukere av GeoSOSI om IKKE å laste ned og installere FME 2023.1 foreløpig. Vi har funnet en datatypehåndteringsfeil relatert til Esri File GDB. Den er antatt av SAFE, men det er ikke gitt beskjed om at den er rettet per dags dato.

Det er også andre feil og avvik som vi må kommunisere med SAFE om.

GeoSOSI 4.2 er underveis, med relativt omfattende endringer, og hvis vi ikke må implementere krevende workarounds for å støtte 2023.1, skal den foreligge før utgangen av september.