Kommune- og regionreformen 2024: Oppdatering av produkter og tjenester

Region- og kommunereformen 2024 berører mer enn 100 kommuner, og en stor andel av datasettene og tjenestene levert av Geodata.

 • 3 fylker blir til 7.
 • Ålesund kommune blir delt.
 • Matrikkelen vil motta ca. 28 millioner endringer.

Geodata utfører tiltak, basert på erfaringene fra 2020, for at brukere av våre systemer skal ha trygghet for at normale oppgaver skal kunne gå som normalt så raskt som mulig.

Sentrale milepæler Kartverket:

 • 15.12.2023: Frys, matrikkelføring.
 • 19.12.2023: Pregenerert endringslogg skal være tilgjengelig.
 • 29.12.2023: Frys, grunnboksoppdatering.
 • 01.01.2024: Ordinær distribusjon av endringer i Matrikkel og Grunnbok.

Sentrale milepæler Geodata:

 • 16.12.2023: Frys av vår Matrikkel-kopibase.
 • Innen 30.12.2023: Endringer i Matrikkel forårsaket av reformen er tilført ny Matrikkel-kopi.
 • 01.01.2024: Ny matrikkelbase settes i produksjon.
 • Nytt innhold for administrativ inndeling settes i produksjon, som blant annet styrer kodelister med kommunenumre i en rekke applikasjoner.
 • 01.01.2024: Matrikkeltjenester viser oppdaterte matrikkeldata.
 • 01.01.2024: DOK-analyse forholder seg til nye kommunenummer.
 • 02.01.2024: Støttetjenester, som søk, administrative data og andre kommuneavhengige komponenter er oppdatert.
 • 02.01.2023: Uttrekkstjenester og kartpakkeløsning kan forventes å levere basert på oppdatert kommunestruktur.
 • 08.01.2024: Kartprodukter som viser ny struktur er generert og FKB er ferdig re-synkronisert fra sentral base/Kartverket.

Matrikkeldata

Reformen fører til at det vil bli foretatt ca. 50 millioner endringer til sammen i Matrikkel og Grunnbok ved årsskiftet. Våre matrikkelprodukter og -tjenester vil ha statisk innhold fra 15.-16.12 og fram til årsskiftet, på grunn av frysen i matrikkelføringen. Vi benytter frysperioden til å generere ny matrikkelkopi basert på endringsdata tilgjengeliggjort fra Kartverket fra 19.12 som viser matrikkelens nye innhold. Dermed har vi en oppdatert matrikkelkopi som også er klar til å motta nye løpende endringer fra 1.1.2024. Avledede matrikkeldata vil også klargjøres i frysperioden og være klare til bruk 1.1 eller 2.1.2024.

Andre viktige data som endres

Tilgang til oppdatert FKB påvirkes av regionreformen. Innholdet i FKB endres ikke i seg selv, men forvaltningen er basert på fylkesvise arkiver og vil derfor være frosset fra Kartverkets side. Vi vil dessuten måtte re-synkronisere de fleste FKB datasett. FKB Høydekurver, ByggAnlegg og Veg er allerede frosset for ajourhold for berørte kommuner. FKB Bygning, Tiltak og Elveg blir frosset for alle 15.12. Andre FKB-datasett blir oppdatert som normalt. Dato for ny oppstart av forvaltning er 02.01.

Vi regner med å ha fullsynkronisert FKB etter endringene 08.01. Det vil si at første generering av bakgrunnskart antakelig går på FKB-data fra før årsskiftet.

GeomapDemografi, basert på data for administrativ inndeling, publiseres på ny kommunestruktur 01.01.2024.