FME 2024 og GeoSOSI

FME 2024 er lansert.
Det vil ta noe tid før GeoSOSI 4.2 er klar for den nye versjonen. Dette kommer av at det (igjen) foreligger krevende rammeverksendringer, og vi skal gjennom en dialog med SAFE om disse før vi starter tilpasningsarbeidet, med tanke på å finne enklest mulig måter å handtere dette på.
Vi håper sterkt at dette ikke får ytterligere konsekvenser, ref endringene i GeoSOSI 4.2, for parameteroppsett og dermed for preeksisterende workspaces.