GeoSOSI 4.2.1 for FME 2024 er releaset

Vi har brukt noe ekstra tid etter at FME 2024 kom på å verifisere en del viktige endringer fra SAFE' og Esri's side. Problemstillingene som har foreligget har handlet om bruk av spesifikke reserverte begreper i koden vår.
Nå er releasen klar. Den inneholder noen endringer og forbedringer relativt til 4.2, desember 2023-versjonen, men ingen ting som skal kreve større tiltak på brukersida.