Bruk kart som kommunikasjonsverktøy. Fordi alt skjer et sted.

Kommunikasjon har nesten alltid et budskap om hvor i seg. Og ofte kan kommunikasjon forsterkes med kunnskap om geografi og det stedlige. Geografisk informasjon kan både forenkle forklaringen av noe eller underbygge et poeng for mottaker. Bruk det for alt det er verdt!

Publisert: 22. apr. 2020 , i Inspirasjon

Min bakgrunn er fra kommunikasjon og det er det jeg jobber med til daglig. De siste snart fire årene har jeg gjort det i et selskap (Geodata) som driver med det som heter geografiske informasjonssystemer (forkortes til GIS) og jeg har virkelig skjønt potensialet i stedlig informasjon som et verktøy i kommunikasjonsverktøykassa.

Hva er geografiske informasjonssystemer og stedlig kunnskap?

Det enkleste først. Stedlig kunnskap er kunnskapen om hvor noe skjer. Som regjeringen så fint sier det i navnet på sin nasjonale geodatastrategi: Alt skjer et sted.

Ergo er den stedlige faktoren til stede så å si alltid, vi tenker bare ikke på det. Et dagsaktuelt eksempel er informasjon rundt Covid-19. Det aller meste som kommuniseres handler om hvor de smittede er, hvor det dør flest og hvor viruset spres nå. Denne informasjonen formidles så ofte i form av kart eller annen type visualisering av de geografiske dataene. Grunnlaget er kunnskapen om hvor, visualiseringene forsterker budskapet. Dette er en av de mest brukte visualiseringene i det siste, geografisk informasjon og enkle analyser visualisert på "ett brett" i et dashboard.

Hva er så geografiske informasjonssystemer? Geografiske informasjonssystemer er programvare/database som brukes for å behandle slik stedfestet informasjon. All data med en konkret plassering kan mates inn for å bygge verktøy og løsninger eller for å gjøre analyser eller kommunisere noe. For eksempel er løsningen Norge i bilder bygget på denne måten. Den er et historisk arkiv av flyfoto av hele landet vårt. Et annet er eksempel er hvordan Norsk Folkehjelp bruker slik programvare for å kartlegge minerydding verden over eller hvordan man gjorde en geografisk analyse for å finne ut hvor det er best å plassere ambulanser.

Denne filmen forteller litt om hva man kan gjøre:

Med andre ord kan vi gjerne si at geografiske informasjonssystemer også er et kommunikasjonsverktøy som gjør det mulig å formidle ekstremt kompleks informasjon på en måte som gjør at alle skjønner det.

Hvordan bruke kart eller geografiske visualiseringer i kommunikasjonen?

Vel og bra dette, tenker du kanskje. Men hvordan skal vi kunne bruke dette i kommunikasjonsarbeidet vårt? Og er det nødvendig? Dere har neppe tenkt å lage Norge i bilder eller ansette en egen person på dette feltet. Og det trengs heller ikke dersom det du vil primært er å forsterke budskapet ved hjelp av et kart. For eksempel for å fortelle om planlagt utbygging i et område eller formidle demografiske data (informasjon om kjønn, alder, sted, inntekt, familiestruktur) knyttet til en gitt tematikk.

Her kan du starte dersom du ønsker å formidle noe ved hjelp av kart:

  • Snakk med GIS-avdelingen (om dere har en). Jobber du i en kommune eller et annet offentlig organ er det veldig sannsynlig at dere har noen som jobber nettopp med geografisk informasjon til daglig. Jeg er helt sikker på at de blir smigret om du har en god ide til hvordan de kan bidra i kommunikasjonsarbeidet.
  • Finn en flink utvikler. Mange utviklere kan sette opp enkle kartløsninger eller visninger av informasjon i kart. VG og NRK er flinke til å bruke kart i journalistikken og de fleste som jobber med det der er utviklere.
  • Lær deg noen enkle ting selv. I programvaren vi selger (ArcGIS) får du får en ganske rimelig penge tilgang til det som heter ArcGIS Online, et nettbasert verktøy der du blant annet kan lage enkle kartfortellinger ved hjelp av det som heter Storymaps eller enkle Dashboards (lenke til webinar om det her). Og du kan selvsagt lage enkle kart selv med informasjon du har. Litt opplæring trengs, men basisen her er noe alle kan lære.

Har du lyst å snakke mer om dette temaet? Jeg deler gjerne av egne erfaringer, ta kontakt!

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Sesilie Urkegjerde Halland
(tidligere) Direktør kommunikasjon og marked

For teknisk support, gå til våre supportsider.