12 innlandskommuner til Geodata

12 kommuner i Innlandet fylke får nå sine geografiske tjenester fra Geodata.

Publisert: 17. des. 2020 , i Nyhet

Geodata ble i november tildelt kontrakten for å levere geografiske tjenester til 12 kommuner i Innlandet. Størrelsen på kontrakten er i overkant av tre millioner kroner over tre år.

– Dette er en viktig seier for oss i Geodata. Det viser at vi har en teknologi og en tilnærmingsmåte som treffer krevende behov i kommunemarkedet, sier Espen Kristiansen, salgsdirektør i Geodata.

- Ruster oss for fremtiden

Hedmark IKT har administrert anbudsprosessen på vegne av de 12 kommunene og skal ivareta oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av systemene. Kommunene har bedt om en løsning som klarer å gi et bredt spekter av tjenester til et bredt spekter av brukere og formål.

– Digital utvikling, krav til effektivisering og automatisering gjør at kommunene ønsker å utnytte GIS-tjenester og bruk av geodata på nye måter. ​Vi mener vi nå ruster oss for framtiden og får langt bedre utnyttelse av kommunens investeringer i GIS og geodata, sier prosjektleder for anskaffelsen og ansvarlig for implementeringen av nytt GIS-system, Anne Kjersti Briskerud​.

De har særlig vektlagt at systemet må være fleksibelt og har et stort mulighetsrom for utvikling. I tillegg har de vært opptatt av at systemet må legge til rette for muligheter for dialog og innbyggerinvolvering.

At vi nå leverer karttjenester til Hedmark IKT viser at vi har en teknologi og en tilnærmingsmåte som treffer krevende behov i kommunemarkedet, sier salgsdirektør i Geodata, Espen Kristiansen (t.v) og kundeansvarlig Knut Fredrik Sæther.

- Norske kommuner er innovative

– Norske kommuner har utviklet seg til å bli svært innovative og fremoverlente virksomheter som ønsker å investere i teknologi de kan vokse i. Dette stiller store krav til oss som leverandører av denne teknologien, sier kundeansvarlig Knut Fredrik Sæther.

Geodata leverer en tjenesteplattform som en tjeneste i skyen – en Software-as-a-Service. Det gir en fleksibel med en nær sagt uendelig skalering, høy tilgjengelighet og løpende tilgang til ny funksjonalitet. Det blir enkelt å komme i gang, og investeringen utnyttes bedre.

– Dette er fremtiden for geografiske tjenester i kommunene. Flere og flere ser at geografisk teknologi er et sentralt fellessystem, og med vår tilnærmingsmåte kan kommunene nyttiggjøre seg både data og teknologi på tvers av etater og avdelinger, sier Sæther.

- Geografisk teknologi brukes på flere områder

De 12 kommunene som omfattes av avtalen er Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Hamar, Løten og Stange, Eidskog, Ringsaker, Åsnes, Våler og Elverum.

– GIS etableres som et sentralt fellessystem for de 12 kommunene. Det blir nå mulig å dele tjenester både på tvers av kommunegrenser og på tvers av fagområder. GIS kan brukes innenfor langt flere områder enn det kommunene tradisjonelt har gjort, og vi rigger oss for å imøtekomme framtidens behov. Samarbeid om felles system gir oss i tillegg større og mer robuste fagmiljøer, sier Briskerud.