Beredskapskart gir treffsikre beslutninger

Drammen kommune bruker beredskapsløsningen fra Geodata Origo. Det bidrar til å treffe gode tiltak og beslutninger ved hendelser – særlig når Drammenselva flommer over.

Publisert: 30. mai 2022 , i Teknologi

I 2020 slo Nedre Eiker, Svelvik og Drammen seg sammen til en ny kommune – Drammen kommune. Drammen er i dag Norges 7. største kommune.

Drammen kommune ligger ved munningen av Drammensvassdraget, som renner ut i Drammensfjorden – og dermed er naturlig nok deler av kommunen flomutsatt i perioder av året.

Ny beredskapsløsning fra Geodata Origo

Nylig anskaffet Drammen kommune Geodatas "Origo Beredskap" – en løsning som understøtter forebygging og håndtering av beredskapsarbeid i kommuner.

Helt konkret består beredskapsløsningen av et web-kart bygget opp med nødvendige kartdata og verktøy.

Lars Andre Wallumrød jobber med beredskap og sikkerhet i Drammen kommune, og er en del av kommunens beredskapsstab. Sammen med sine kolleger har Wallumrød tilpasset beredskapsløsningen til behovene de har i kommunen.

– Vi har alltid brukt GIS i beredskapsarbeidet vårt. I 2017 gikk vi over til en mer tjenestebasert infrastruktur i arbeidet vårt, som gav oss muligheten til å etablere et beredskapskart med tjenestebaserte kartdata, kombinert med andre relevante datakilder, forteller Wallumrød.

Flomdata er essensielt i Drammen kommune

Etter kommunesammenslåingen måtte alle karttjenestene ut på anbud, og dermed landet Drammen kommune på å benytte beredskapsløsningen i Geodata Origo som sitt grunnlag for kommunens beredskapsarbeid.

Lars Andre Wallumrød jobber med beredskap og sikkerhet i Drammen kommune, og er en del av kommunens beredskapsstab.

– Beredskapsløsningen er sentrert rundt en stor samling av karttjenester, men for oss er flomdata definitivt essensielt. Samtidig er vi en kompakt kommune med mye infrastruktur, så det er viktig for oss å ha oversikt over dette, i tillegg til eiendoms- og befolkningsdata.

Behovene i Drammen kommune handler om å kunne trekke ut informasjon på objekter, gjøre filtersøk, men også å gjøre nettverksanalyser på veinettet hvis veier er blokkert på grunn av flom og vann.

– Her kan vi faktisk kjøre analyser og se vannstand og gjøre evalueringer på hvilke typer kjøretøyer som faktisk kan kjøre i så høy vannstand, forteller han.

Geodatas "Origo Beredskap" – en løsning som understøtter forebygging og håndtering av beredskapsarbeid i kommuner.

Egne kartlag med høydekoter på Drammenselva

Som flomutsatt kommune, har beredskapsavdelingen sørget for å legge inn egne kartlag i beredskapskartet med kotehøydestigninger for hver tiende centimeter for å kunne treffe så nøyaktige beslutninger som mulig.

– Vi kunne naturligvis brukt karttjenestene fra NVE, men de er mer forvaltningsretta og har litt for store intervall på flomprediksjonene sine til vårt bruk. Med våre egne kartlag kan vi nå få prediksjoner fra regulantene, sette riktig kotehøyde for elva, og dermed gå inn i kartet for å se hvem og hva som blir berørt.

Varslingsløsningen "Varsling 24" er integrert i Origo Beredskap. Når du tegner inn et polygon i kartet, blir alle husstandene i polygonet varslet på SMS.

Drammen kommune har integrert varslingsløsningen fra Varsling24 i beredskapsløsningen fra Geodata Origo.

– Framweb har laget en god motor for å sende ut SMS-varsler på bakgrunn av polygonet du tegner i kartet og de analysene du gjennomfører. Dette får vi nå eksportert sømløst til Varsling24, og sparer oss mye tid.

Mer sanntidsdata og prediksjoner i framtiden

I framtiden ønsker Drammen kommune å se mer på sanntidsdata, varsler fra sensorer og prediksjoner på f.eks. værdata.

– Det vi bruker nå sier noe om nå-situasjonen. Men vi ønsker å følge utviklingen og se om vi får til å bruke prediksjoner i større grad for å være best mulig forberedt på det som skjer – når det skjer, avslutter Lars Ander Wallumrød.