Ny versjon av Innbyggerdialog

En ny versjon av løsningen "Innbyggerdialog 3D" er rullet ut, med en del ny funksjonalitet. Du må sette opp løsningen på nytt for å kunne bruke den nye funksjonaliteten.

Følgende er nytt:

  • Brukeren kan få mulighet til å ta et bilde av kartet eller 3D-scenen og lagre dette som et vedlegg til innspillet. Vanlig fil-vedlegg er allerede støttet.
  • Støtte for lenke/url direkte til et gitt innspill. Brukeren kan få vist en lenke til sitt eget innspill ved lagring for å enkelt kunne sjekke senere tilbakemelding.
  • Ny funksjonalitet for å la brukeren lage terrengprofil, tverrsnitt eller siktlinjer. Ved siktlinjer kan man angi høyde over bakken, og brukeren kan zoome til selve siktlinjen(e).
  • Siste versjon av ArcGIS API for Javascript, som bl.a. gir bedre ytelse.
  • Diverse feilrettinger.

Dokumentasjonen er oppdatert med ny funksjonalitet og informasjon om behandling av personopplysninger.

Les mer om Innbyggerdialog her.