Administrasjon av en Enterprise geodatabase i ArcGIS

I ArcGIS 10.1 kom det flere nyheter som gjør det enklere å administrere en Enterprise geodatabase.

I tidligere versjoner av ArcGIS har GIS-administratoren vært avhengig av databaseadministrator for å få utført mange av oppgavene eller selv ha tilgang til administrasjonsverktøyene som følger med relasjonsdatabasen. Behovet for bistand fra en databaseadministrator er ikke blitt borte, men i ArcGIS 10.1 er det nå mulig å gjøre mange av de viktigste funksjonene gjennom ArcGIS for Desktop. Dette vil forenkle driften av en Enterprise geodatabase for mange.

For å komme til noen av de nye verktøyene som forenkler administrasjon, høyreklikk på databasekoblingen din og velg Administration.

Her kan du velge Administer Geodatabase, Add User eller Create and Manage Roles.

Add User

Add User gir deg mulighet til å opprette nye brukere i Geodatabasen samt tildele brukeren eksisterende databaseroller.

Create and Manage Roles

I dialogen Create and Manage Roles kan du opprette nye databaseroller eller tildele eksisterende brukere ulike databaseroller.

Administer geodatabase

Under Versions-tabben i Administer geodatabase dialogen får man en god oversikt over alle versjonene som finnes i geodatabasen samt forelder-barn relasjoner. Man kan enkelt samkjøre en enkelt versjon eller velge flere fra en liste.

Under Connections-tabben får man en oversikt over hvilke brukere som er logget på geodatabasen.

Her kan man også se hvilke låser (schema, state, version) de enkelte brukerne har i geodatabasen og eventuelt logge ut en bruker hvis de har en lås som forhindrer deg i å gjøre det du skal. I blant er det brukere som har glemt å logge seg ut før de gikk hjem før helgen. Dette kan forhindre deg i å gjøre enkelte type endringer i datamodellen.

En annen funksjon som kan være nyttig ved endring av datamodellen, som krever at en er alene på geodatabasen, er valget Geodatabase is accepting connections som man finner under Database Properties. Hvis man først sørger for å være den eneste som er pålogget kan man ta bort denne avhukingen. Ingen andre vil da kunne logge seg på før du er ferdig med endringene og huket av igjen.

Man har lenge hatt muligheten til å gi ulike rettigheter på en klasse i geodatabasen til forskjellige brukere/roller ved å benytte Privilege-knappen i ArcCatalog. Men det har vært til dels vanskelig å få en oversikt over hvilke brukere som har hvilke rettigheter. Dette er blitt mye bedre i ArcGIS 10.1. Når man nå velger Privileges kommer følgende dialog opp.

Dialogen gir en fin oversikt over hvem som har hvilke rettigheter. Det er også enkelt å gi eller frata brukere/roller nye rettigheter. Hvis man velger Add-knappen kommer dialogen under opp og man kan huke av for ønskede roller/brukere.

Hos mange som benytter seg av en enterprise geodatabase har det ikke vært så enkelt som man skulle ønske å etablere rutiner for å endre passord til databasebrukerne. For å endre en brukers passord måtte brukeren benytte seg av ulike verktøy/klienter som følger med relasjonsdatabasen. For mange har dette ikke vært noen god løsning og kan ha ført til at sikkerheten ikke har vært så god som den burde ha vært. Dette er blitt mye bedre i ArcGIS 10.1 Hvis DBA konfigurerer relasjonsdatabase slik at passord løper ut etter en viss tid vil brukeren få opp følgende dialog ved forsøk på å logge på etter at passord har løpt ut.

I denne dialogen kan brukeren selv endre passord.