Geodata | Samfunnsverdi - med geografiske data

Samfunnsverdi - med geografiske data

Aldri før har vi hatt større behov for å kjenne omgivelsene våre og hva de gjør med oss. Vi opplever endringer som påvirker måten vi lever på. Geografiske data hjelper deg å se og forstå disse utfordringene. Med det som bakgrunn kan vi skape samfunnsverdi og lage bærekraftige løsninger for fremtiden.

Vil du snakke med oss om bærekraftsmål, samfunnsverdi og geografiske data?

Send en e-post og du hører fra oss

Slik skaper geografisk informasjon samfunnsverdi:

Geodata leverte nytt kartverktøy til Politiet

I dag er Politiets operasjonssentraler utstyrt med nye kartverktøy. I samarbeid med Locus Public Safety har Geodata levert kartløsninger som bidrar til kortere responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse.

Geografiske analyser fra Geodata hjelper Helse Midt-Norge å planlegge dimensjoneringen av framtidens ambulansetjeneste.

Raskere responstid med geografisk analyse

Miljøhistorier med kartverktøy

Når Miljødirektoratet skal informere befolkningen om miljøets tilstand og utvikling i Norge, er et kartverktøy sentralt.

I løpet av 25 år har Norsk Folkehjelp kartlagt, fjernet og destruert over 2 millioner miner og eksplosiver over hele verden.

- Alle landminer ligger et sted

Geografisk informasjon og FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er et rammeverk og en felles retning for hvordan vi bør jobbe med bærekraftig utvikling både ute i verden og her hjemme. Mange av svarene ligger i kartet. Det er åpenbart at flere bærekraftsmålene er knyttet til geografisk og stedfestet informasjon og data, her er noen eksempler:

nyhet

FNs bærekraftsmål rapporteres med Esri-teknologi

En viktig faktor for å lykkes med bærekraftsmålene er muligheten til å følge med på utviklingen over tid, å se hva som flytter seg i et globalt perspektiv. Derfor har FN organisasjonen SDGS (Sustainable Development Solutions Network) og Esri gått sammen om en nettportal som viser nettopp det.

inspirasjon

Hva er global restaurering og hvorfor trenger vi det?

Global økologisk restaurering er et av de mest effektive våpnene i kampen mot klimaforandringer og tap av biologisk mangfold. Men hva betyr det i praksis?

teknologi

Hjelper verden med satellittbilder

Ved naturkatastrofer og konfliktsituasjoner er det viktig for både lokale myndigheter og hjelpepersonell å få et helthetlig bilde og forståelse over situasjon så raskt som mulig. Her forteller vi hvordan satellittbildeanalyser bidrar til objektiv innsikt og felles forståelse i FN.

Du kan måle bærekraft

Dette webinaret gir deg innsikt i hvordan du kan måle bærekraft ved hjelp av geografiske data og verktøy:

<iframe width="560" height="315" src="

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Vil du snakke med oss om bærekraftsmål, samfunnsverdi og geografiske data? Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt:

Send en e-post til geodata@geodata.no eller ring 23 24 90 00 og vi sørger for at du får snakke med riktig person.

For teknisk support, gå til våre supportsider.