Se hva vi kan tilby og hva vi har gjort for kunder i ulike bransjer og sektorer:

Offentlig forvaltning

Offentligheten samler inn og forvalter store mengder med data. Det meste er koblet til lokasjon og knyttet til tjenester og løsninger, og kritiske beslutninger tas på bakgrunn av geografiske analyser og vurderinger. Variasjonen er stor – fra flomvarsel via sentrale fagsystemer og tilsynsløsninger til oversikt over naturmangfoldet i Norge.

Svært mange offentlige etater og organisasjoner bruker samfunnskritisk teknologi fra Geodata og Esri og vi skreddersyr løsninger som effektiviserer det offentlige Norge.

NVE flytter karttjenestene til skyen

Se hvordan

Ny kartportal for Fiskeridirektoratet fra Geodata

Se hvordan

Miljøhistorier med kartverktøy

Når Miljødirektoratet skal informere befolkningen om miljøets tilstand og utvikling i Norge, er et kartverktøy sentralt.

Drifter kulturskatt i skyen

Databasen «Norge i bilder» består av over 120 terabyte med bildedata fra hele landet fra 1937 fram til i dag, og er ett av Geodatas desidert største skydriftsprosjekter.

Løsningen som gir oss alle kartdata i Norge

I Norge har vi ett nasjonalt nettsted for kartdata og annen stedfestet informasjon – Geonorge.no. Der kan man søke etter og få tilgang til enorme mengder kartdata, en ganske unik løsning i verdenssammenheng. Kompleksiteten i bakhånd har vi i Geodata stått for.

Geodata har levert flere løsninger for Statskog de siste årene. Vi er meget fornøyde med leveransene, fagkompetansen konsulentene sitter på og det gode samarbeidet i prosessen.

-Bård Hansen, IT Utviklingssjef, Statskog

Produkter og tjenester

Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Trenger du hjelp til å lage en løsning?

Få bistand til å lage løsninger der geografi spiller en sentral rolle. Vi tilbyr også rådgivning og strategiarbeid. Lær mer om: Skreddersydde løsninger og konsulentbistand

Data

Dataene du ikke har selv

Demografidata, risikodata, forretningsdata, eiendomsdata og mer Lær mer om: Data

ArcGIS fra Esri - geografisk programvare

Verdens ledende geografiske programvare fra Esri

ArcGIS fra Esri består av flere ulike programvarer og løsninger og dekker alle behov innenfor fagområdet GIS. Den nyeste teknologien ligger i bunn. Lær mer om: ArcGIS fra Esri - geografisk programvare

Drift av geografiske løsninger i skyen

Geodata Skydrift sørger for at dataene lagres i skyen slik at du kan bruke tiden din på å lage løsningen bedre

Lær mer om: Drift av geografiske løsninger i skyen

Strategisk rådgiving

Vi hjelper deg slik at geografiske data og programvare får større verdi i din virksomhet

Ønsker du bistand til å forstå potensialet i bruk av geografiske data og teknologien knyttet til dette? Lær mer om: Strategisk rådgiving

Er tomten din forurenset?

Nettverktøyet «Grunnforurensing» har over 6 000 oppføringer på informasjon om forurenset grunn i Norge og Svalbard presentert i detaljerte kart.

Tryggere i vinterfjellet med geografisk informasjon

Gjennom tjenestene Varsom, Regobs og xGeo sørger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for at det blir enklere å ferdes trygt i vinterfjellet.