Geodata | Blogginnlegg skrevet av forfatter

Innlegg av Sesilie Urkegjerde Halland

31.07.2020

FNs bærekraftsmål rapporteres med Esri-teknologi

En viktig faktor for å lykkes med bærekraftsmålene er muligheten til å følge med på utviklingen over tid, å se hva som flytter seg i et globalt perspektiv. Derfor har FN organisasjonen SDGS (Sustainable Development Solutions Network) og Esri gått sammen om en nettportal som viser nettopp det.

22.04.2020

Bruk kart som kommunikasjonsverktøy. Fordi alt skjer et sted.

Kommunikasjon har nesten alltid et budskap om hvor i seg. Og ofte kan kommunikasjon forsterkes med kunnskap om geografi og det stedlige. Geografisk informasjon kan både forenkle forklaringen av noe eller underbygge et poeng for mottaker. Bruk det for alt det er verdt!

01.04.2020

Hjemmepåske! 100 tips fra vår digitale kaffeprat

I påsken skal vi være hjemme. Kjøp dere et godt spill, sa Erna. Det er smart, men kanskje ikke nok? Vi har samlet 100 tips til strømmeserier, youtube-kanaler, podcaster og selvsagt spill til deg. Men ta deg en tur ut minst en gang om dagen da!

07.01.2020

Geografiske teknologitrender i 2020

Teknologispådommene for 2020 har regnet over oss en stund allerede. Det er på tide å se på hva dette har å si for oss som jobber med geografisk informasjon og teknologi. Ikke overraskende vil mange av de trendene som treffer teknologiverden ellers også treffe oss, men hvilke treffer best?

20.12.2019

Vi har sluttet med intern e-post

Flere bedrifter bruker nå chattekanaler til fordel for e-post i større og større grad. Da vi skulle vurdere bruken av Teams i Geodata besluttet vi like godt å droppe e-post til internkommunikasjon helt og så langt fungerer det strålende.

28.11.2019

Når BIM møter GIS skjer det noe magisk

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og geografiske informasjonssystemer (GIS) har tradisjonelt levd side ved side, to gode systemer som i stor grad utfyller hverandre. Men nå kan disse to endelig møtes i en og samme tekniske løsning, da oppstår det rett og slett litt magi - vi får en mer eksakt representasjon av virkeligheten.

06.09.2019

Lag smarte løsninger med offentlige transportdata

Har du et ønske om å hjelpe folk til å reise mer kollektivt eller bruke sykkelen når det er raskere enn bussen? Data om offentlig transport offentliggjøres og gjør det mulig for alle å analysere dataene eller benytte de til å lage løsninger.

30.08.2019

Bølgefylt sommer hos Geodata

Bølgekraft er framtida mener årets sommerstudenter hos Geodata. De har brukt sommeren på å prototype en løsning for planlegging og administrasjon av bølgekraftverk.

28.06.2019

Grundercamp eller sommerjobb?

-Det føles litt som en grundercamp, sier Andrea Lorentzen Hepsø og de andre sommerstudentene stemmer i. De er inne i sin andre uke hos Geodata og har så langt gjort helt andre ting enn de forventet.

08.05.2018

Effektive kommuner med geosynkronisering av plandata

Alle reguleringsplaner i kommunene skal registreres hos Kartverket. Geodata har nå helautomatisert denne prosessen og kommunene kan vinke farvel til den tidligere manuelle arbeidsrutinen. Samtidig vil plandata alltid være oppdatert i den nasjonale geografiske infrastrukturen.

20.03.2018

Geodata blant Norges beste arbeidsplasser

For femte gang er Geodata på topp 10-listen over Norges beste arbeidsplasser, en årlig kåring som gjøres av Great Place to Work. Hva betyr det og hvorfor er vi en del av denne kåringen?

05.03.2018

Varsom i vinterfjellet med geografisk informasjon

Topptursesongen er her for fullt og i år vil flere enn noen gang ferdes i fjellet om vinteren. Geografisk informasjon er en grunnleggende byggekloss i systemene som kan gjøre oss tryggere i fjellet.

10.11.2017

Netthandel: Geografiske analyser gir effektiv og miljøvennlig transportlogistikk

En av de store utfordringen for handel på nett er å levere varen når kunden ønsker varen. Først da blir kundeopplevelsen komplett og terskelen for å handle det meste på nett blir tilnærmet borte. Løsningene er på vei, men kan forbedres og optimaliseres. Og hva med miljøet når alt skal transporteres rundt?

06.09.2017

Story Maps Cascade: Fortell historier med kart!

Veldig ofte er de geografiske informasjonsløsningene våre en historie. Nesten alltid faktisk, kan innholdet formidles som en fortelling - en fortelling som bedre enn løsningen alene formidler det budskapet vi faktisk vil frem til. Derfor har Esri laget verktøyet Story Maps - som har til hensikt nettopp å fortelle historien om et kart.

15.08.2017

Internasjonal pris til Kartverket

Kartverket mottok i sommer prisen for “Special Achievement in GIS” fra Esri - verdens ledende leverandør av programvare for geografisk informasjon. “Norge i bilder” trekkes spesielt fram som en løsning som tiltrekker oppmerksomhet også utenfor Norges grenser.

06.06.2017

Analysér terrenget før du drar

Om du planlegger topptur i ukjent terreng eller kanskje skal på tur med barn er det greit med en pekepinn og fakta om terrenget du skal bevege deg i. Hvor bratt er det, hvor bør jeg gå og hva bør jeg unngå? Laboratoriet har laget en glimrende terrengmodell for dette.

08.05.2017

FME – sveitserkniven for dataene dine

Data bør flyte sømløst gjennom systemer, applikasjoner og formater - enkelt og gratis. I stedet for å krangle med data, bør du bruke tiden din på å ta beslutninger.

02.05.2017

Fakta og innsikt med geografiske data

Vi genererer mer data enn noen gang. Bare de to siste årene har vi fylt opp datalagrene våre med mer bits og bytes enn hva menneskeheten har produsert gjennom hele sin historie. En stadig større andel av denne informasjonen er ustrukturert.

26.04.2017

Digitale geografiske trender

Geografiske data vil være retningsbærende teknologi i fremtiden. Vi vil basere store samfunns- og forretningsmessige beslutninger på geografisk data, vi vil dele mer data og nye viktige tjenester vil bygges. Geografiske data blir i større grad en del av en plattform enn en fokusert teknologi.