Innlegg av Tore Jensen

13.02.2018

Smartere byer i fellesskap – bli med på dugnaden

Smartere byer og kommuner er noe som gagner alle landets innbyggere. Det bør derfor ikke være en konkurranse mellom kommunene om å bli best, men heller et område der vi deler gode tanker, ideer og løsninger på tvers – kommunene imellom. Det ønsker vi i Geodata å bidra til. Vi har derfor laget en egen Smart By Verktøykasse som gjør det mulig å dele prosesser, datamodeller, maler og applikasjoner på tvers.

30.06.2017

ArcGIS med nye 3D-muligheter

Nylig kom det oppdateringer av ArcGIS Online, som gir oss flere, bedre og enklere muligheter for å visualisere kart og data i 3D. Dette har vi naturligvis testet allerede.

19.06.2017

Beredskapssenter skaper debatt

Det nye beredskapssenteret for politiet skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Om bare få dager går høringsfristen ut. Mange er skeptiske og bekymret, blant annet i nabokommunen Oppegård. Vi har laget en visuell fremstilling som viser planene for innbyggerne.